Skip to content

Kirja-arvio – Mentorin tarinat

Published: | 2 min read

Mentorin Tarinat – Matka Menestyvään Liiketoimintaan on Perttu Ahvenaisen (Twitter @Perttuah) esikoisteos, joka julkaistiin toukokuussa 2014 sähköisenä kirjana. Kirjan voi hankkia kirjan omilta verkkosivuilta, www.mentorintarinat.com ja se on ladattavissa DRM-vapaassa PDF-muodossa. Ainakin toukokuussa 2014 ostettaessa kirjan mukana sai Ilkka Ahvenaisen laatiman työkirjan PK-yrityksen liiketoiminnan suunnittelu.

Mentorin tarinat book cover

Suomessa julkaistaan melkoinen määrä business-kirjallisuutta vuosittain, joten joukosta erottuminen on tärkeää. Parhaiten tämä onnistuu tarjoamalla lukijoille jotain sellaista sisältöä, joka poikkeaa muusta tarjonnasta, hyvää markkinointia luonnollisesti unohtamatta.

Perttu on ottanut kohderyhmäkseen toimintaansa aloittelevat yrittäjät ja lähestymiskulmakseen yritystoiminnan suunnittelun ja etenkin liiketoimintasuunnitelman. Sivutoimisena mikroyrittäjänä samastuin helposti kirjan kohderyhmään ja tartuin kirjaan innolla.

Perttu on kirjoittanut kirjan tarinan muotoon, jossa yritystä perustava Onni Onnistuva saa apua yritystoiminnan suunnitteluun kokeneelta ammattilaiselta Matti Mentorilta. Formaatti toimii mielestäni hyvin jo nykyisenkaltaisena, jossa ikään kuin ulkopuolinen kertoja vie tarinaa eteenpäin. Tarinamuodon olisi kuitenkin mielestäni voinut viedä vieläkin pidemmälle, ja kertoa tarinan ensimmäisessä persoonassa Onnin silmin.

Kirja kuvaa aloittavalle yrittäjälle ja yrittäjäksi aikovalle erilaisia menestyvän yrittäjän, yrityksen ja liiketoiminnan vaatimuksia ja pyrkii antamaan ohjeita näiden täyttämiseen. Läpi kirjan esille nousee suunnitelmallisuuden ja etenkin liiketoimintasuunnitelman tärkeys.

Kirjankaan mukaan pelkällä suunnitelmalla ei kuitenkaan vielä pitkälle mennä:

“Toteuta suunnitelmat! Pelkkä idea ilman toteutusta on arvoton.”

Edelleen suunnitelman toteutusta on myös tarpeen seurata jotta väistämättä vastaan tuleviin poikkeamiin voidaan puuttua ja muuttaa suunnitelmaa sekä sen toteutusta tarpeen mukaan.

Kirjassa esitetyt ajatukset on helppo hyväksyä omalla kokemuksellani, hyvän liiketoimintasuunnitelman tärkeyttä ei voi tarpeeksi korostaa.

Kirjan teksti on sujuvaa ja pääosin hyvin jäsennettyä. Teksti olisi kuitenkin mielestäni hyötynyt vielä yhdestä kustannustoimittajan editointikierroksesta, jolloin olisi muodostunut loppuun saakka hiottu kokonaisuus.

Mielestäni erään parhaista kiteytyksistä yrittäjän ohjenuoraksi Perttu pukee muotoon:

“Menestyvä yrittäjä asettuu aina asiakkaan tilanteeseen ja pyrkii ratkomaan asiakkaansa ongelmia. Menestyvä yrittäjä huolehtii, välittää ja auttaa asiakastaan.”

Näinpä. Viime kädessä asiakas on aina se, joka mahdollistaa yrittäjän ja yrityksen menestymisen.

Voin suositella Pertun esikoisteosta kaikille yrittäjyydestä kiinnostuneille ja jo yrityksen perustaneille. Kirjasta yhdessä PK-yrityksen liiketoiminnan suunnittelu -työkirjan kanssa saa varmasti apua oman liiketoimintasuunnitelman tekemiseen tai hiomiseen. Voit tutustua Mentorin tarinoihin lisää kirjan omilla verkkosivuilla.